Чим небезпечні зсуви ґрунту

Зсув ґрунту – небезпечне геоморфологічне явище, зміщення мас гірських порід по схилу під впливом власної ваги і додаткового навантаження внаслідок підмивання схилу, перезволоження, сейсмічних поштовхів та інших процесів. Зсуви виникають на схилах долин або річкових берегів, в горах, на берегах морів і т.д., самі грандіозні на дні морів.

Багато сучасних зсувів уособлюють, мабуть, закономірний прояв екзогенних геомеханічних процесів, яких слід очікувати в гірничо-складчастих областях, і, отже, їх необхідно прогнозувати з метою запобігання небезпечних наслідків, а також для розробки заходів щодо стабілізації схилів.

Треба відзначити, що великі зсуви зовні мають багато спільного з формами, які є наслідком тектонічних рухів. До них відносяться різні типи розривних порушень, які викликаються зсувами і зовні нагадують диз’юнктивні дислокації: скиди, зсуви, тощо. Тому проблема вивчення і прогнозу зсувів, обвалів і селевих потоків за складністю і практичному значенню стає співмірною з проблемами тектонофізіки і прогнозу землетрусів.

Зсувний процес різноманітний і багатофакторний і, отже, випадковий. Це вірно лише в тих випадках, коли випадкові фактори (сейсміка, паводки і т. п.) є визначальними для даного типу зсуву. У більшості ж випадків, зсувний процес детермінований, ускладнений, однак, випадковими складовими (наприклад, геометрія тріщин в скелі, зміна напору в водоносних горизонтах).

Наслідки зсувів можуть бути катастрофічними. На відео нижче потрапили кілька таких подій, знятих випадковими перехожими.

Залишити відповідь