Охорона довкілля

Останніми роками тема охорони довкілля виникала все частіше. Поступово ця проблема перетворилася на глобальну і з кожним днем стає все актуальнішою. Причиною такого положення є різні антропогенні чинники. Це і демографічний вибух, і швидке зростання урбанізації і багато іншого. На довкілля також справляє великий вплив людський фактор: викиди відходів, забруднення водоймищ і лісів, збільшення навантаження на орні землі – все це справа рук людини. Вже сьогодні в світі зруйновано 20 млн. гектарів землі. Деякі руйнування можуть спричинити катастрофічні наслідки.

Внаслідок цього розроблені заходи з охорони довкілля, які включають комплекс заходів щодо охорони атмосфери, водних ресурсів, флори, фауни, геологічного середовища.

З цього можна зробити висновок, що охорона довкілля – це комплексні заходи, по раціональному використанню природних ресурсів, їх збереженню і примноженню, а також забезпечення екологічної безпеки. Основною метою є звести до мінімуму шкідливі дії на довкілля.

Факти про охорону атмосфери

 • актуальність
  У зв’язку з постійно зростаючим впливом техногенного характеру на атмосферу, проблема по її охороні є одній з найгостріших і включає багато аспектів.
 • озоновий шар
  У зв’язку із зростанням забруднення атмосфери окислами азоту, фреонами і іншими речовинами руйнується озоновий шар. По оцінкам фахівців до середини 21 століття можливе зниження вмісту стратосферного озону на 15%. Тому розробляються особливі заходи по охороні озонового шару.
 • парниковий ефект
  Катастрофічним є високий вміст в атмосфері вуглекислого газу. Причин цього явища багато, але основними є: зменшення лісів, деградація земель, зменшення гумусового шару, горіння викопного палива. По оцінках фахівців до середини 21 століття концентрація газу збільшитися удвічі, в результаті утворюється так званий “парниковий ефект”, який сприяє поступовому підвищенню температури. За оцінкою експертів температура приземного шару повітря підвищиться в середньому на 3 градуси, при цьому найбільше потепління буде відмічено в приполярних зонах, а найменше – ближче до екватора. Внаслідок цього швидкість танення льодовиків збільшиться, а рівень океану з кожним роком підніматиметься більш ніж на 0,5 см/год
 • кислотні дощі
  При згоранні викопного палива і постійній роботі двигунів транспорту в атмосферу виділяються сірка і азот, в результаті їх з’єднання утворюються кислотні дощі, які є не менш важливою проблемою довкілля. При випаданні таких опадів наноситься шкода будівлям, спорудам, різним конструкціям, спостерігається загибель лісів, погіршується урожай і стан водної екосистеми. Найчастіше кислотні дощі можна спостерігати в країнах Європи, Східній Америці і районах Азії і Латинській Америці.

Охорона водних ресурсів

Виснаження водних ресурсів відбувається з різних причин:

 • високе споживання води різними галузями (промисловість, сільське і комунальне господарство): у рік витрачається приблизно 6000 км3 води.
 • забруднення водних ресурсів з різних причин. Найбільш виражено в країнах Західної Європи і Східній Америці. Як приклад можна привести Східну Атлантику – тут плівка нафти займає 2-3% від загальної площі. Так само від забруднень нафтою досить сильно страждає Північне і Карибське море, Персидська затока, а також території Африки і Америки на яких здійснюється перевезення нафти танкерним флотом.

Охорона довкілля є важливим завданням для кожного з нас, оскільки вона впливає на наше здоров’я, комфорт і майбутнє планети. Збереження природних ресурсів, зменшення викидів в атмосферу, використання альтернативних джерел енергії та переробка відходів – це всього кілька способів, якими ми можемо зробити свій внесок у збереження довкілля для нашого і майбутніх поколінь.

Оновлено, Оригінал опубліковано в 2008 році.

Залишити відповідь