Екосистеми

Одне з основних понять екології – це екологічна система. Екосистема – це природний комплекс, який утворений живими організмами та середовищем їх проживання. Вони пов’язані між собою обміном речовин і енергії.

Прикладом екосистеми наприклад може бути ставок в якому живуть рослини, риби та інші мікроорганізми. Іншими прикладами можуть бути луг, ліс, океан. Екосистеми існують скрізь – у воді і на землі, в сухих і вологих районах, в холодних і жарких місцевостях.

Екологічна система включає в себе сукупність популяцій різних видів рослин, тварин і мікробів. Вони взаємодіють між собою і навколишнім середовищем таким чином, що ця сукупність зберігається протягом необмеженого часу.

Усі екосистеми при зовнішньому впливі, що виводить систему зі стану стійкої рівноваги, зміщують рівновагу в напрямку, при якому ефект зовнішнього впливу послаблюється. Це принцип Лешательє – Брауна.

Найбільша природна екосистемою на Землі можна вважати біосферу. Кордон між великою екосистемою і біосферою є, але він скоріше умовний. Різниця між ними лише в такій характеристиці біосфери, як глобальність і велика умовна замкнутість. Інші ж екосистеми Землі речовинно практично не замкнуті.

Будь-яку екосистему можна визначити як більш-менш специфічне угруповання рослин і тварин, що взаємодіють один з одним і з середовищем. Чіткі межі між екосистемами зустрічаються рідко, зазвичай між ними знаходиться зона зі своїми особливостями.

Залишити відповідь