Екологія

Екологія – це наука, яка вивчає взаємини живої і неживої природи. Термін “екологія” вперше запропонував використовувати німецький біолог Е. Геккель в 1866 році.

На п’ятому Міжнародному екологічному конгресі в 1990 році було дано таке визначення екології:

Екологія – біологічна наука, яка досліджує структуру і функціонування систем вищого рівня (популяції, спілки, екосистеми) у просторі та часі в природних і змінених людиною умовах.

Ціль цього визначення протистояти розмиванню предмету екології, яке спостерігається в даний час.

Сучасне значення екології включає як питання охорони довкілля, наслідків впливу людини на довкілля так і багато інших сфер, які не малися на увазі за часів створення цього терміну.

Екологія – вивчає взаємини між людиною і природою, умови існування живих організмів, взаємини між рослинним і тваринним світом і довкіллям, у тому числі вплив антропогенної діяльності на природу.

Екологія спрямована на розуміння функціонування природних систем за допомогою спостереження, проведення дослідів і висунення теорій

Залишити відповідь