Рух і сила

Сила є чимось простим, що тягне або штовхає. Без сили в світі нічого би не відбувалося. Кожен об’єкт в світі має свою інерцію – тобто те, що не буде рухатися, аж поки не застосувати до нього силу. Отже, якщо якийсь предмет рухається, будьте певні – його хтось штовхнув або потягнув. Якщо щось вже рухається, то це буде означати, що воно буде рухатись завжди в тій самій мірі і в тому самому напрямку, поки якась сила не сповільнить його або не потягне або звичайно не штовхне. Це називається інерцією. Це відбувається тому, що важкий об’єкт, що швидко рухається, має частку інерції, тому машина розбивається, роблячи так багато шкоди.

Факти про гравітацію

 • універсальний поштовх.
  гравітація – це сила тяжіння, яка тримає нас усіх на землі і тримає світ разом. Кожна річ в світі має свій гравітаційний поштовх – притягування інших речей. Сила поштовху залежить від того, скільки налічується масивних речей і на якій відстані вони розташовані. Масивні об’єкти спричиняють сильні гравітаційні поштовхи. А легкі об’єкти спричиняють легкі поштовхи.
 • маса і вага
  коли об’єкт є важким, то ми говоримо про його вагу. Але вчені вживають слово “маса”. Маса – це кількість матерії яку включає об’єкт. Вони використовують вагу лише для визначення сили гравітації – тобто наскільки сильним є поштовх об’єкта або яким є гравітаційний поштовх.
 • прискорення гравітацією
  так як і усі сили, гравітація надає речам прискорення. Падаючі об’єкти набирають швидкість при падінні. На землі вони пришвидшуються до 9,8 м за сек.
 • кінцева швидкість
  коли об’єкти падають швидше, опір повітря має більший ефект. Зрештою опір повітря є рівним гравітаційному поштовху і об’єкт не може падати швидше. Тоді об’єкт падає зі стабільною швидкістю. Ця швидкість об’єкта називається кінцевою швидкістю.

Факти про закони Ньютона

 • перший закон Ньютона
  перший закон Ньютона є про те, що об’єкти прискорюються або сповільнюються лише коли прикладена сила.
 • другий закон Ньютона
  другий закон Ньютона є про те, що прискорення залежить від величини сили і маси об’єкта.
 • третій закон Ньютона
  третій закон Ньютона є про те, що коли сила тягне або діє в одному напрямку, така ж сама сила тягне і в протилежному напрямку.
 • динаміка і статика
  наука про шляхи переміщення об’єкта, коли на нього діє сила, називається динамікою. Наука про речі, які не переміщуються, називається статикою.

У висновку можна зазначити, що рух та сила є невід’ємними складовими життя на Землі, що вони мають велике значення як у повсякденному житті, так і в промисловості та науці. Розуміння руху та сили дозволяє людині краще розуміти оточуючий світ і розвивати нові технології, що покращують якість життя.

Оновлено, Оригінал опубліковано в 2008 році.

Залишити відповідь